برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات:مطالعه موردی شرکت فراپیوند (37475 مشاهده)
معرفی شاخص‌های ارزیابی و بررسی روند توسعه پایدار شهری در کلان شهر تهران (28295 مشاهده)
بررسی میزان تأثیر ساختار سازمانی (ابعاد ساختاری) بر توانمندسازی کارکنان:«بررسی موردی: معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی» (27809 مشاهده)
شناسایی شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش (26231 مشاهده)
ارائه مدل اجرای استراتژی درشرکت آب و فاضلاب استان تهران (24971 مشاهده)
شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (23944 مشاهده)
یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه‌های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (22875 مشاهده)
تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی SWOT، BSC و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد (22581 مشاهده)
سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه‌ای استان‌های ایران (21952 مشاهده)
واکاوی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با تحصیل فرزندان (21907 مشاهده)
تدوین محورهای استراتژیکی توسعه منابع انسانی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (21381 مشاهده)
نقش علوم انسانی در توسعه سرمایه اجتماعی (21167 مشاهده)
رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (20723 مشاهده)
مطالعه ‌تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان: بررسی موردی بانک‌های دولتی شهر کرمان (20714 مشاهده)
بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص‌های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (20677 مشاهده)
رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران (20546 مشاهده)
تدوین شاخص‌های مناسب برای تعیین ساختار هولدینگ بررسی موردی: هولدینگ سرمایه‌گذاری صباجهاد (20434 مشاهده)
بررسی ارتباط بین تعارض شغلی کارکنان و ساختار سازمانی در مؤسسات دولتی (20413 مشاهده)
ارزیابی مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری مدیران (20110 مشاهده)
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز (20013 مشاهده)
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده (19882 مشاهده)
نقش جهانی شدن اقتصاد در اشتغال بخش خدمات (19445 مشاهده)
نظریه خادمیت و عاملیت: آیا مدیران خود را وقف سازمان می‌کنند یا سازمان وقف آنان می‌گردد؟ (18942 مشاهده)
بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی (18893 مشاهده)
بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی (18849 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات:مطالعه موردی شرکت فراپیوند (27983 دریافت)
ارائه مدل اجرای استراتژی درشرکت آب و فاضلاب استان تهران (20843 دریافت)
مفهوم سازی عوامل برون زا در تحول بخش دولتی (مطالعه موردی: ایران) (17467 دریافت)
بررسی میزان تأثیر ساختار سازمانی (ابعاد ساختاری) بر توانمندسازی کارکنان:«بررسی موردی: معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی» (16639 دریافت)
شناسایی شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش (15302 دریافت)
واکاوی اثر مؤلفه‌های هوش عاطفی بر روش‌های مدیریت استرس شغلی (15238 دریافت)
شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (13515 دریافت)
شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب ‌وکار (12156 دریافت)
ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (11478 دریافت)
بررسی تاثیر عوامل خدمات پس از فروش در رضایت مشتریان، با استفاده از مدل تترا‌کلاس(مطالعه موردی گروه خودرو‌سازی سایپا) (11442 دریافت)
عوامل مؤثر بر عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران (10677 دریافت)
یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه‌های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (10380 دریافت)
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده (10369 دریافت)
بررسی ابعاد و مولفه‌های شایسته‌سالاری در مدیران و کارکنانِ موسسات آموزشی (9986 دریافت)
مقدمه‌ای بر مهندسی نظام کنترل و نظارت برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام‌مند (9950 دریافت)
بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی (9936 دریافت)
ارزیابی مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری مدیران (8736 دریافت)
نقش توسعه منابع انسانی در ارتقای بهره‌وری سازمانها (8439 دریافت)
عوامل کلیدی توفیق در اشتغال‌زایی بخش صنعت (8378 دریافت)
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز (7762 دریافت)
بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص‌های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (7592 دریافت)
رابطه بین احساس امنیت شغلی و عوامل فردی کارکنان (7232 دریافت)
نظریه خادمیت و عاملیت: آیا مدیران خود را وقف سازمان می‌کنند یا سازمان وقف آنان می‌گردد؟ (6805 دریافت)
واکاوی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با تحصیل فرزندان (6761 دریافت)
معرفی شاخص‌های ارزیابی و بررسی روند توسعه پایدار شهری در کلان شهر تهران (6703 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
شرایط پذیرش مقالات ( 28984 بازدید)
نشریات مدیریتی ( 22117 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 19615 بازدید)
اطلاعات تماس ( 17417 بازدید)
اهداف نشریه ( 16129 بازدید)
فرم اشتراک ( 10941 بازدید)
همکاران ( 10738 بازدید)
مقاله های پربازدید نشریات مدیریتی ( 9216 بازدید)
نشریه فرایند مدیریت و توسعه ( 8401 بازدید)
مقاله های فصلنامه برنامه ریزی و بودجه (شماره 129) در وب سایت نشریه ( 6198 بازدید)
انتشار شماره جدید فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ( 5750 بازدید)
مقاله های جدید در وب سایت فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ( 5291 بازدید)
مقاله‌های جدید در وب‌سایت فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ( 5105 بازدید)
متن کامل مقاله‌های 10 شماره از فصلنامه علمی- پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه بارگذاری شد. ( 4912 بازدید)
هیأت تحریریه نشریه ( 4549 بازدید)
هیأت تحریریه نشریه ( 4509 بازدید)
مقاله های فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه (شماره 79) در وب سایت نشریه ( 4230 بازدید)
شماره 116 فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و بودجه منتشر شد. ( 3923 بازدید)
به روزرسانی آرشیو الکترونیک فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ( 3916 بازدید)
متن کامل مقاله­های 10 شماره دیگر فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه در وب­سایت این نشریه بارگذاری شد. ( 3893 بازدید)
شماره 118 فصلنامه برنامه ریزی و بودجه منتشر شد ( 3813 بازدید)
موضوع مقاله های قابل چاپ ( 3553 بازدید)
هیأت تحریریه نشریه ( 3492 بازدید)
تغییر عنوان فصلنامه برنامه و بودجه ( 3328 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اهداف نشریه ( 205 ارسال)
فرم اشتراک ( 200 ارسال)
اطلاعات تماس ( 197 ارسال)
شرایط پذیرش مقالات ( 188 ارسال)
جدیدترین شماره فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ( 148 ارسال)
مقاله‌های جدید در وب‌سایت فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ( 143 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 135 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 119 ارسال)
مقاله های فصلنامه برنامه ریزی و بودجه (شماره 129) در وب سایت نشریه ( 119 ارسال)
نشریات مدیریتی ( 116 ارسال)
متن کامل مقاله­های 10 شماره دیگر فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه در وب­سایت این نشریه بارگذاری شد. ( 114 ارسال)
انتشار شماره جدید فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ( 112 ارسال)
متن کامل مقاله‌های 10 شماره از فصلنامه علمی- پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه بارگذاری شد. ( 109 ارسال)
بارگذاری مقاله‌های مجلد 64-63 در وب سایت ( 104 ارسال)
اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به نشریه برنامه ریزی و بودجه ( 99 ارسال)
تغییر عنوان فصلنامه برنامه و بودجه ( 95 ارسال)
بارگذاری مقاله‌های شماره 108 در وب سایت فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ( 94 ارسال)
به روز رسانی آرشیو فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ( 92 ارسال)
مقاله‌های مجلد 66-65 فرایند مدیریت و توسعه در وب سایت این نشریه ( 91 ارسال)
مقاله های جدید در وب سایت فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ( 90 ارسال)
شماره 116 فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و بودجه منتشر شد. ( 89 ارسال)
مقاله های پربازدید نشریات مدیریتی ( 83 ارسال)
به روزرسانی آرشیو الکترونیک فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ( 83 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
انتشار شماره جدید فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ( 1285 چاپ)
شرایط پذیرش مقالات ( 1130 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1024 چاپ)
مقاله های فصلنامه برنامه ریزی و بودجه (شماره 129) در وب سایت نشریه ( 1011 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 994 چاپ)
اهداف نشریه ( 967 چاپ)
فرم اشتراک ( 935 چاپ)
مقاله های پربازدید نشریات مدیریتی ( 906 چاپ)
نشریات مدیریتی ( 892 چاپ)
مقاله‌های جدید در وب‌سایت فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ( 875 چاپ)
مقاله های جدید در وب سایت فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ( 839 چاپ)
شماره 116 فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و بودجه منتشر شد. ( 834 چاپ)
متن کامل مقاله‌های 10 شماره از فصلنامه علمی- پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه بارگذاری شد. ( 830 چاپ)
اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به نشریه برنامه ریزی و بودجه ( 821 چاپ)
مقاله های فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه (شماره 79) در وب سایت نشریه ( 812 چاپ)
متن کامل مقاله­های 10 شماره دیگر فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه در وب­سایت این نشریه بارگذاری شد. ( 806 چاپ)
تغییر عنوان فصلنامه برنامه و بودجه ( 796 چاپ)
همکاران ( 791 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 786 چاپ)
به روزرسانی آرشیو الکترونیک فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ( 775 چاپ)
بارگذاری مقاله‌های شماره 108 در وب سایت فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه ( 762 چاپ)
شماره 118 فصلنامه برنامه ریزی و بودجه منتشر شد ( 756 چاپ)
جدیدترین شماره فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ( 737 چاپ)
بارگذاری مقاله‌های مجلد 64-63 در وب سایت ( 702 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Quarterly Journal for Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb