جدیدترین شماره فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

زبان نشریه: فارسی- انگلیسی نوع داوری: داوری بسته و حداقل ۲ داور حوزه تخصصی: مدیریت دولتی
هزینه بررسی و انتشار: ندارد دسترسی رایگان و آزاد به مقالات:(تمام متن)
• این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)  می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
• مقالات پذیرش شده پس از بررسی در سامانه تشابه یاب متون سمیم نور در مرحله چاپ قرار می گیرد. (
لینک راهنمای سامانه تشابه یاب).
• فصلنامه "فرایند مدیریت و توسعه" بر اساس نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۳/۸۱۹۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ، نشریه فرایند مدیریت و توسعه دارای اعتبار علمی  پژوهشی است و چاپ مقاله در آن برای ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مؤثر است.

Main Image

فرایند مدیریت و توسعه

1401، جلد 35، شماره1

شاپای چاپی: 1735-0719

شاپای الکترونیکی: 2252-0074

مدیر مسئول: دکتر عادل آذر

سردبیر: دکتر فرج الله رهنورد آهن

مشاهده ی آخرین شماره

نشریه فرایند مدیریت و توسعه مورخ 1400/9/22 همکاری خود را با انجمن علوم مدیریت ایران جهت تعاملات دوسویه و استفاده از ظرفیت‌های انجمن آغاز کرده است
توضیحات مهم:
( فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض ) از بخش راهنمای نویسندگان و فایل های مرتبط در بخش ارسال مقاله دانلود و توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.
• با عنایت به ابلاغ شماره ۶۰۲۲۴۵/و مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق آن» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور" باید در مقالات ارسالی مورد توجه قرار گیرد و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله اعلام گردد.

مقالات آماده انتشاراطلاعات نشریه

  • شماره جاری: 1401، جلد 35، شماره1
  • شاپای چاپی: 1735-0719
  • شاپای الکترونیکی: 2252-0074
  • مدیر مسئول: دکتر عادل آذر
  • سردبیر: دکتر فرج الله رهنورد آهن
  • مدیر اجرایی: میترا اولیایی
  • صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

بازنشر اطلاعات

به شرط ذکر منبع اصلی، این مجوز به دیگران داده می شود که کارهای شما را اشاعه، اقتباس و مبنای کار خود قرار دهند.