دوره 34، شماره 2 - ( تابستان 1400 )                   دوره34 شماره 2 صفحات 173-151 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sepahvand R, Taghipour S, Momeni Mofarad M. Expertise Monopoly and Work Environment Deviations: The Intervening Role of Knowledge Concealment and the Mediating Role of Teamwork Motivation. JMDP. 2021; 34 (2) :151-173
URL: http://jmdp.ir/article-1-3950-fa.html
سپهوند رضا، تقی پور صابر، مومنی مفرد معصومه. انحصارگرایی تخصصی و انحرافات محیط کاری: تحلیل نقش میانجی پنهان‌سازی دانش با تاکید بر نقش تعدیل‌‌گر انگیزه کار تیمی. فرایند مدیریت و توسعه. 1400; 34 (2) :173-151

URL: http://jmdp.ir/article-1-3950-fa.html


1- دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، ایران
2- مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، ایران ، taghipour.s@fc.lu.ac.ir
3- مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، ایران
چکیده:   (1165 مشاهده)
هدف: برخلاف تصور عامه که انحرافات محیط کاری را مختص فضاهای کارگری می‌دانند، این‏گونه انحرافات در محیط‌های دانشی نیز وجود دارد و خود را به شیوه‌های خاصی در شرکت‌های دانش‌‏بنیان نشان می‌دهد. خودداری از مشارکت در کارهای تیمی و به اشتراک‌گذاری دانش حاصل از فعالیت‌های پرهزینۀ تحقیق‏‌وتوسعه نمونه‌هایی از این رفتارهای انحرافی است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر انحصارگرایی تخصصی بر انحرافات محیط کار با نقش میانجی پنهان‌سازی دانش با تاکید بر نقش تعدیل‏‌گری انگیزه کار تیمی است. 
طرح پژوهش/ روش‏‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع میدانی ـ علّی است. جامعه آماری را کلیه مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر تهران تشکیل می‏‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ـ تصادفی 220 پرسشنامه صحیح با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی‌ تحلیل می‌‏شوند.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که انحصارگرایی تخصصی از طریق متغیر میانجی پنهان‌سازی دانش بر انحرافات بین‌فردی و سازمانی اثر مثبت و معنادار می‏‌گذارد. همچنین، یافته‌ها نشان می‌دهد که انگیزه کار تیمی اثر انحصارگرایی تخصصی کارکنان را بر پنهان‏‌سازی دانش تعدیل می‌کند.
ارزش/ اصالت: این پژوهش ثابت می‏ کند که انگیزه کار تیمی می تواند نقش معناداری در کاهش پنهان‏‌سازی دانش ایفا نماید. این نتیجه به توسعه نظریه منجر شده است. همچنین، نتایج این پژوهش می‌تواند در جهت تدوین راهبردهای تسهیم دانش در جهت کاهش رفتارهای تلافی‌جویانه کارکنان در محیط کاری بسیار اثرگذار باشد.
 
متن کامل [PDF 1096 kb]   (172 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/4/31 | پذیرش: 1399/9/8 | انتشار الکترونیک: 1400/10/22

فهرست منابع
1. Avey, J. B., Avolio, B. J., Crossley, C. D., & Luthans, F. (2009). Psychological Ownership: Theoretical Extensions, Measurement and Relation to Work Outcomes. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 30(2), 173-191. . [DOI:10.1002/job.583]
2. Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a Measure of Workplace Deviance. Journal of Applied Psychology, 85(3), 349-360. [DOI:10.1037/0021-9010.85.3.349]
3. Berry, C. M., Ones, D. S., & Sackett, P. R. (2007). Interpersonal Deviance, Organizational Deviance, and Their Common Correlates: A Review and Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 92(2), 410-424. [DOI:10.1037/0021-9010.92.2.410]
4. Bogilović, S., Černe, M., & Škerlavaj, M. (2017). Hiding Behind a Mask? Cultural Intelligence, Knowledge Hiding, and Individual and Team Creativity. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(5), 710-723. [DOI:10.1080/1359432X.2017.1337747]
5. Brown, G., & Robinson, S. L. (2007). The Dysfunction of Territoriality in Organizations. In J. Langan-Fox, C. L. Cooper CBE, & R. J. Klimoski (Eds.), Research Companion to the Dysfunctional Workplace (pp. 252-267): Edward Elgar.
6. Brown, G., Lawrence, T. B., & Robinson, S. L. (2005). Territoriality in Organizations. Academy of Management Review, 30(3), 577-594. [DOI:10.5465/amr.2005.17293710]
7. Černe, M., Hernaus, T., Dysvik, A., & Škerlavaj, M. (2017). The Role of Multilevel Synergistic Interplay among Team Mastery Climate, Knowledge Hiding, and Job Characteristics in Stimulating Innovative Work Behavior. Human Resource Management Journal, 27(2), 281-299. [DOI:10.1111/1748-8583.12132]
8. Černe, M., Nerstad, C. G., Dysvik, A., & Škerlavaj, M. (2014). What Goes Around Comes Around: Knowledge Hiding, Perceived Motivational Climate, and Creativity. Academy of Management Journal, 57(1), 172-192. [DOI:10.5465/amj.2012.0122]
9. Connelly, C. E., & Zweig, D. (2015). How Perpetrators and Targets Construe Knowledge Hiding in Organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(3), 479-489. [DOI:10.1080/1359432X.2014.931325]
10. Connelly, C. E., Zweig, D., Webster, J., & Trougakos, J. P. (2012). Knowledge Hiding in Organizations. Journal of Organizational Behavior, 33(1), 64-88. [DOI:10.1002/job.737]
11. Conway, J. M. (1999). Distinguishing Contextual Performance from Task Performance for Managerial Jobs. Journal of Applied Psychology, 84(1), 3-13. [DOI:10.1037/0021-9010.84.1.3]
12. Everton, W. J., Jolton, J. A., & Mastrangelo, P. M. (2007). Be Nice and Fair or Else: Understanding Reasons for Employees' Deviant Behaviors. Journal of Management Development, 26(2), 117-131. [DOI:10.1108/02621710710726035]
13. Fine, S., Horowitz, I., Weigler, H., & Basis, L. (2010). Is Good Character Good Enough? The Effects of Situational Variables on the Relationship between Integrity and Counterproductive Work Behaviors. Human Resource Management Review, 20(1), 73-84. [DOI:10.1016/j.hrmr.2009.03.010]
14. Gibbert, M., Leibold, M., & Probst, G. (2002). Five Styles of Customer Knowledge Management, and How Smart Companies Use Them to Create Value. European Management Journal, 20(5), 459-469. [DOI:10.1016/S0263-2373(02)00101-9]
15. Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152. [DOI:10.2753/MTP1069-6679190202]
16. Jahanzeb, S., & Fatima, T. (2018). How Workplace Ostracism Influences Interpersonal Deviance: The Mediating Role of Defensive Silence and Emotional Exhaustion. Journal of Business and Psychology, 33(6), 779-791. [DOI:10.1007/s10869-017-9525-6]
17. Karelaia, N., & Keck, S. (2013). When Deviant Leaders are Punished More Than Non-Leaders: The Role of Deviance Severity. Journal of Experimental Social Psychology, 49(5), 783-796. [DOI:10.1016/j.jesp.2013.04.003]
18. Kelloway, E. K., & Barling, J. (2000). Knowledge Work as Organizational Behavior. International Journal of Management Reviews, 2(3), 287-304. [DOI:10.1111/1468-2370.00042]
19. MacLane, C. N., & Walmsley, P. T. (2010). Reducing Counterproductive Work Behavior through Employee Selection. Human Resource Management Review, 20(1), 62-72. [DOI:10.1016/j.hrmr.2009.05.001]
20. Malik, O. F., Shahzad, A., Raziq, M. M., Khan, M. M., Yusaf, S., & Khan, A. (2019). Perceptions of Organizational Politics, Knowledge Hiding, and Employee Creativity: The Moderating Role of Professional Commitment. Personality and Individual Differences, 142(1), 232-237. [DOI:10.1016/j.paid.2018.05.005]
21. Mayer, D. M., Thau, S., Workman, K. M., Van Dijke, M., & De Cremer, D. (2012). Leader Mistreatment, Employee Hostility, and Deviant Behaviors: Integrating Self-Uncertainty and Thwarted Needs Perspectives on Deviance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 117(1), 24-40. [DOI:10.1016/j.obhdp.2011.07.003]
22. O'Leary-Kelly, A. M., Griffin, R. W., & Glew, D. J. (1996). Organization-Motivated Aggression: A Research Framework. Academy of Management Review, 21(1), 225-253. [DOI:10.2307/258635]
23. Omar, F., Halim, F. W., Zainah, A., Farhadi, H., Nasir, R., & Khairudin, R. (2011). Stress and Job Satisfaction as Antecedents of Workplace Deviant Behavior. World Applied Sciences Journal, 12(16), 45-51.
24. Peng, H. (2012). Counterproductive Work Behavior among Chinese Knowledge Workers. International Journal of Selection and Assessment, 20(2), 119-138. [DOI:10.1111/j.1468-2389.2012.00586.x]
25. Pulich, M., & Tourigny, L. (2004). Workplace Deviance: Strategies for Modifying Employee Behavior. The Health Care Manager, 23(4), 290-301. [DOI:10.1097/00126450-200410000-00002]
26. Rhee, Y. W., & Choi, J. N. (2017). Knowledge Management Behavior and Individual Creativity: Goal Orientations as Antecedents and In‐Group Social Status as Moderating Contingency. Journal of Organizational Behavior, 38(6), 813-832. [DOI:10.1002/job.2168]
27. Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study. Academy of Management Journal, 38(2), 555-572. [DOI:10.5465/256693]
28. Sack, R. D. (1983). Human Territoriality: A Theory. Annals of the Association of American Geographers, 73(1), 55-74. [DOI:10.1111/j.1467-8306.1983.tb01396.x]
29. Singh, S. K. (2019). Territoriality, Task Performance, and Workplace Deviance: Empirical Evidence on Role of Knowledge Hiding. Journal of Business Research, 97(1), 10-19. [DOI:10.1016/j.jbusres.2018.12.034]
30. Škerlavaj, M., Connelly, C. E., Cerne, M., & Dysvik, A. (2018). Tell Me If You Can: Time Pressure, Prosocial Motivation, Perspective Taking, and Knowledge Hiding. Journal of Knowledge Management, 22(7), 1489-1509. [DOI:10.1108/JKM-05-2017-0179]
31. Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research. Human Resource Management Review, 20(2), 115-131. [DOI:10.1016/j.hrmr.2009.10.001]
32. Xu, B., Liu, C., & Chen, C. (2019). Competitive Goals and Knowledge Hiding: Roles of Psychological Ownership and Coworker Territoriality. Paper Presented at the Academy of Management Proceedings. [DOI:10.5465/AMBPP.2019.17665abstract]
33. Zeynali, S. P., & Pourezzat, A. (2012). The Effects of Unethical Climate in Working Environment on Organizational Anti-Citizenship Behaviors. Ethics in Science & Technology, 6(4), 31-40. [Link:ethicsjournal.ir/article-1-747-fa.html]
34. Zhao, H., Xia, Q., He, P., Sheard, G., & Wan, P. (2016). Workplace Ostracism and Knowledge Hiding in Service Organizations. International Journal of Hospitality Management, 59(1), 84-94. [DOI:10.1016/j.ijhm.2016.09.009]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.