دوره 36، شماره 3 - ( پاییز 1402 )                   دوره36 شماره 3 صفحات 88-61 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

sharifi F, Sourani Yancheshmeh R, Alizadeh S, Mosleh M, Jahed H A. Identifying Factors Affecting the Productivity of Faculty Members. JMDP 2023; 36 (3) :61-88
URL: http://jmdp.ir/article-1-4694-fa.html
شریفی فاطمه، سورانی یانچشمه رضا، علیزاده سعید، مصلح مریم، جاهد حسین‌علی. بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری اعضای هیات علمی. فرایند مدیریت و توسعه. 1402; 36 (3) :61-88

URL: http://jmdp.ir/article-1-4694-fa.html


1- دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ، Sourani.reza@wtiau.ac.ir
3- گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:   (485 مشاهده)
هدف: در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری اعضای هیئت علمی در سه حوزۀ آموزشی، پژوهشی و اجرایی پرداخته میشود.
طرح پژوهش/ روششناسی/ رویکرد: به همین منظور، پرسشنامه‌ای که متناسب با نیاز پژوهش باشد طراحی شد و میان 167 عضو هیئت علمی در دانشگاههای سراسری شهر تهران توزیع گردید. مبتنی بر اطلاعات بهدستآمده از پرسشنامه، عوامل موثر بر بهره‌­وری (در سه حوزۀ آموزشی، پژوهشی و اجرایی) اعضای هیئت علمی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شد و سپس میزان تاثیر هر کدام از آن‌ها با روش رگرسیون خطی برآورد گردید.
یافتهها: طبق نتایج بهدستآمده، شش عامل موثر بر بهره‌وری اعضای هیئت علمی عبارت‌‏اند از: آموزش و سیستم آموزشی، پاسخگویی و اخلاق حرفهای، رفتار سیاسی، عوامل انگیزشی، وجود امکانات و فرصت رشد، و انتظارات بالای رییس دانشگاه از اعضای هیئت علمی.
متن کامل [PDF 1223 kb]   (141 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: فرایند توسعه
دریافت: 1402/8/6 | پذیرش: 1402/9/5 | انتشار الکترونیک: 1402/11/1

فهرست منابع
1. Abdollahi, H. (2012). Challenges of Measuring the Educational Efficiency among the University Faculty Members. Quarterly of Educational Measurement, 2(7), 139-170. [In Farsi]
2. Abodllahi, H., & Bazargan, A. (2013). Construction and Validation of a Scale for Measuring Educational Efficiency of Faculty Members. Quarterly of Educational Measurement, 3(11), 55-76. [In Farsi]
3. Azizi, N. (2013). A Study of Ways to Improve Research Performance of Humanities Faculty Members. Strategy for Culture, 6(21), 7-33. [In Farsi]
4. Baird, L. L. (1991). Publication Productivity in Doctoral Research Departments: Interdisciplinary and Intradisciplinary Factors. Research in Higher Education, 32(1), 303-318. [DOI:10.1007/BF00992894]
5. Bland, C. J., Center, B. A., Finstad, D. A., Risbey, K. R., & Staples, J. G. (2005). A Theoretical, Practical, Predictive Model of Faculty and Department Research Productivity. Academic Medicine, 80(3), 225-237. [DOI:10.1097/00001888-200503000-00006] [PMID]
6. Brocato, J. J., & Mavis, B. (2005). The Research Productivity of Faculty in Family Medicine Departments at US Medical Schools: A National Study. Academic Medicine, 80(3), 244-252. [DOI:10.1097/00001888-200503000-00008] [PMID]
7. Drucker, P. (2012). Post-Capitalist Society. Routledge. [DOI:10.4324/9780080938257]
8. Dundar, H., & Lewis, D. R. (1998). Determinants of Research Productivity in Higher Education. Research in Higher Education, 39(6), 607-631. [DOI:10.1023/A:1018705823763]
9. Eslami, Z., Hakimzadeh, R., Saboury, A. A., & Farzad, V. (2021). Identifying Effective Factors in the Assessment of Research Productivity of Faculty Members in the Humanities and Social Sciences (Case Study: University of Tehran). Journal of Management and Planning in Educational System, 13(2), 149-176. [In Farsi] [DOI:10.52547/mpes.13.2.149]
10. Faraji Armaki, A., Arasteh, H., & Ferasatkhah, M. (2012). Developing a Model for Increasing Research Productivity of University Faculty Member: A Case Study of Shahid Beheshti University. Journal of Management and Planning in Educational System, 5(1), 95-117. [In Farsi]
11. Fox, M. F. (1983). Publication Productivity among Scientists: A Critical Review. Social Studies of Science, 13(2), 285-305. [DOI:10.1177/030631283013002005]
12. Heaton-Shrestha, C., Ooms, A., Brady, M., Pedley, G., Bacon, I., Strong, S., & Dundas, J. (2023). Interventions to Enhance the Research Productivity of Academic Staff in Higher Education Schools of Nursing: A Systematic Review. Nurse Education in Practice, 72(1), 103741. [DOI:10.1016/j.nepr.2023.103741] [PMID]
13. Khodabakhshzadeh, S., Amirzadeh Moradabadi, S., Khodabakhshzadeh, S., & Baniasadi, M. (2016). The Study of Factors Affecting Productivity of Human Resources; Barriers and Solutions: (Case study: Education Deputy University of Medical Sciences Bam). Educational Development of Judishapur, 6(4), 323-331. [In Farsi]
14. Lee, Y.-H. (2021). Determinants of Research Productivity in Korean Universities: The Role of Research Funding. The Journal of Technology Transfer, 46(5), 1462-1486. [DOI:10.1007/s10961-020-09817-2]
15. Manjunath, L., & Shashidahra, K. K. (2016). Determinates of Scientific Productivity of Agricultural Scientists. Indian Research Journal of Extension Education, 11(21), 7-12.
16. Mehrabian, F., & Hassani Pour, P. (2016). Factors Affecting the Efficiency of Human Resources from the Perspective of Prophet Hospital Staff in Rasht, 2014. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 25(99), 43-49. [In Farsi] [http://journal.gums.ac.ir/article-1-1284-fa.html]
17. Poole, W. (2005). Improving Productivity in Higher Education. Speech at Webster University. Missouri: Webster University.
18. Sedgy Boukany, N., Seyed Abbaszadeh, M., Galeye, A., Mohajeran, B., & Bagere Majd, R. (2014). Investigating Factors Affecting the Productivity and Quality Enhancement of Islamic Azad University Centers and Branches - Region 2. The Journal of Productivity Management, 8(29), 119-142. [In Farsi]
19. Shams, A.-H. (2016). Productivity Enhancement Alternatives among Academic Staff Members. Management and Development Process, 29(2), 71-98. [In Farsi] [http://jmdp.ir/article-1-2282-fa.html]
20. Tan, D. L. (1986). The Assessment of Quality in Higher Education: A Critical Review of the Literature and Research. Research in Higher Education, 24(1), 223-265. [DOI:10.1007/BF00992074]
21. Teodorescu, D. (2000). Correlates of Faculty Publication Productivity: A Cross-National Analysis. Higher Education, 39(2), 201-222. [DOI:10.1023/A:1003901018634]
22. Uyar, A., Kuzey, C., & Kilic Karamahmutoglu, M. (2022). Macroeconomic Factors, R&D Expenditure and Research Productivity in Economics and Finance. Managerial Finance, 48(5), 733-759. [DOI:10.1108/MF-12-2021-0602]
23. Weiss, D. (1998). The Relationship between Faculty Group Development and Faculty Productivity in Higher Education. Temple University.
24. Weistroffer, H. R., Spinelli, M. A., Canavos, G. C., & Fuhs, F. P. (2001). A Merit Pay Allocation Model for College Faculty based on Performance Quality and Quantity. Economics of Education Review, 20(1), 41-49. [DOI:10.1016/S0272-7757(99)00037-0]
25. اسلامی، زهرا (1396). طراحی الگویی برای سنجش بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه تهران. پایان‌نامه دکتری سنجش آموزش، دانشگاه تهران.
26. آذر، عادل، و مومنی، منصور (1392). آمار و کاربرد آن در مدیریت. انتشارات سمت.
27. تابان، محمد (1391). طراحی الگوی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران با رویکرد آمیخته اکتشافی. پایان‌نامه دکتری مدیریت، دانشگاه تهران.
28. حافظ‎‌نیا، محمدرضا (1382). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ نهم، انتشارات سمت.
29. رجایی‌پور، سعید، و رحیمی، حمید (1387). بررسی رابطه بین فرایند تبدیل دانش و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان. نشریه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 8(31)، 76-59.
30. سکاران، اوما (1384). روش‏‌های تحقیق در مدیریت. ترجمۀ محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
31. صابری، سیدمحمود؛ محمدخانی، کامران، و آراسته، حمیدرضا (1394). بررسی عوامل موثر بر بهره‎‌وری اعضای هیئت علمی و ارائه مدل جهت بهبود آن (مطالعه موردی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی). نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9(29)، 80-55.
32. عبدالهی، حسین، و بازرگان، عباس (1392). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش بهر‌ه‌وری آموزشی اعضای هیئت علمی. نشریه اندازه‌گیری تربیتی، 4(11)، 76-55.
33. نوروززاده، رضا (1391). گزارش ملّی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری. انتشارات موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb