داوران سال ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
دکتر سید محمد زاهدی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر حبیب اله طاهرپورکلانتری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد صائبی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد جواد کاملی استادیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران
دکتر عباس منوریان استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران
دکتر فرج اله رهنورد دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر بابک فرهنگ استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر حسین علیپور استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر سید احمد رضا امیری طهرانی زاده مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر امیر رضا ممدوحی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
د‌کتر علی جهانگیری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
د‌کتر مهد‌ی خاد‌می استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
آقای فیروز رازنهان استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
د‌کتر مهد‌ی رسولی قهرود‌ی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر ناصر بامداد مرکز آموزش و مدیریت دولتی
دکتر عباس احمدی استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر علی شیرین دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر اکبر عالم تبریز استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری
دکتر زهره مقدس استادیار گروه ریاضی و آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکتر علی فرهی  استاد، دانشگاه امام حسین(ع) 
دکتر محمدآقا حسینعلی شیرازی دکترای مدیریت صنعتی وعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسن گلریز دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

دفعات مشاهده: 938 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
دکتر سید محمد زاهدی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر حبیب اله طاهرپورکلانتری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد صائبی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد جواد کاملی استادیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران
دکتر عباس منوریان استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران
دکتر فرج اله رهنورد دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر بابک فرهنگ استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر حسین علیپور استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر امیر افشین فتاحی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر امیر رضا ممدوحی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
د‌کتر علی جهانگیری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
د‌کتر مهد‌ی خاد‌می استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
آقای فیروز رازنهان استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر حسن گلریز دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
د‌کتر مهد‌ی رسولی قهرود‌ی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی

دفعات مشاهده: 936 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران سال ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
دکتر سید محمد زاهدی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر حبیب اله طاهرپورکلانتری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد صائبی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد جواد کاملی استادیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران
دکتر عباس منوریان دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی
دکتر فرج اله رهنورد استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر بابک فرهنگ دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر حسین علیپور استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
د‌کتر علی جهانگیری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سعید نجفی توانا استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر سید محمد زاهدی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر مهدی رسولی قهرودی  استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر ناصر بامداد  مرکز آموزش و مدیریت دولتی
دکتر سید محمد اعرابی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مهدی خادمی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی

دفعات مشاهده: 931 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal for Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb