مقاله های فصلنامه برنامه ریزی و بودجه (شماره 129) در وب سایت نشریه

 | تاریخ ارسال: 1394/4/18 | 

  شماره ۱۲۹ فصلنامه برنامه ریزی و بودجه با در برداشتن ۸ عنوان مقاله علمی- پژوهشی منتشر شد و نسخه چاپی آن برای مشترکین نشریه ارسال شده است. عنوان های برخی از مقاله های این شماره عبارت است از:

  • بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی استانها
  • ارائه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران، رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)
  • قواعد مالی مناسب برای سیاستگذاری مالی در ایران

 متن کامل مقاله­ ها و چکیده­ های این شماره را می­توانید در وب سایت فصلنامه برنامه ریزی و بودجه به نشانی زیر مشاهده نمائید:

  http://www.jpbud.ir

  همچنین متن کامل بیش از 400 عنوان مقاله منتشر شده در شماره ­های پیشین این نشریه در آرشیو وب سایت فصلنامه برنامه ریزی و بودجه در دسترس پژوهشگران و علاقه­ مندان به مباحث و موضوع­ های اقتصادی قرار دارد.

 


دفعات مشاهده: 8632 بار   |   دفعات چاپ: 1371 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 119 بار   |   0 نظر

انتشار شماره جدید فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

 | تاریخ ارسال: 1394/4/18 | 

 دوره ۲۸ شماره ۲ پیاپی ۹۲ فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه با در برداشتن ۸ عنوان مقاله علمی- پژوهشی منتشر شد و نسخه چاپی آن برای مشترکین نشریه ارسال شده است. عنوان های برخی از مقاله های این شماره عبارت است از:

  • بررسی رابطه میان ویژگ یهای شخصیتی و احتمال بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی
  • طراحی مدل توسعه صنایع کوچک و متوسط مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی
  • ارائه مدل شایستگی نیروی انسانی در سازما نهای خبری: مطالعه موردی

  همچنین متن کامل مقاله های شماره های پیشین این نشریه در آرشیو فصلنامه مدیریت و توسعه در اختیار پژوهشگران محترم قرار دارد.


دفعات مشاهده: 8136 بار   |   دفعات چاپ: 1644 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 112 بار   |   0 نظر

مقاله های فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه (شماره 79) در وب سایت نشریه

 | تاریخ ارسال: 1392/2/21 | 

متن کامل هفت مقاله منتشر شده در شماره 79 فصلنامه علمی- پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه (بهار 1391) در وب سایت این نشریه قرار گرفت. عنوان های برخی از این مقاله ها عبارتند از:

  • واکاوی اثر مولفه های هوش عاطفی بر روش های مدیریت استرس شغلی
  • تأثیر بهره وری بر رشد اقتصادی صنایع تولیدی ایران با رهیافت داده های ترکیبی
  • بررسی رابطه اعتیاد به کار و تعهد سازمانی

همچنین متن کامل مقاله های شماره های پیشین این نشریه در آرشیو فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه در اختیار پژوهشگران محترم قرار دارد.


دفعات مشاهده: 6555 بار   |   دفعات چاپ: 1162 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 70 بار   |   0 نظر

شماره 118 فصلنامه برنامه ریزی و بودجه منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1391/12/22 | 

شماره جدید فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه حاوی 7 مقاله پژوهشی منتشر شد. این شماره که مربوط به پائیز 1391 است یکصد هفدهمین شماره این نشریه است و به زودی برای مشترکین نشریه ارسال می‌شود.

متن کامل مقاله‌ها و چکیده‌های این شماره را می‌توانید در وب‌سایت فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه به نشانی زیر مشاهده نمائید.

 http://www.jpbud.ir

همچنین متن کامل بیش از 400 عنوان مقاله منتشر شده در شماره‌های پیشین این نشریه در آرشیو وب‌سایت فصلنامه برنامه-ریزی و بودجه در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان به مباحث و موضوع‌های اقتصادی قرار دارد.


دفعات مشاهده: 5855 بار   |   دفعات چاپ: 1127 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 72 بار   |   0 نظر

شماره 116 فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و بودجه منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1391/11/3 | 

  شماره جدید فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه حاوی 7 مقاله پژوهشی منتشر شد. این شماره که مربوط به پائیز 1391 است یکصد هفدهمین شماره این نشریه است و به زودی برای مشترکین نشریه ارسال می­شود.

  متن کامل مقاله­ها و چکیده­های این شماره را می­توانید در وب­سایت فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه به نشانی زیر مشاهده نمائید.

  www.jpbud.ir

 همچنین متن کامل بیش از 400 عنوان مقاله منتشر شده در شماره های پیشین این نشریه در آرشیو وب سایت فصلنامه برنامه ریزی و بودجه در دسترس پژوهشگران و علاقه مندان به مباحث و موضوع های اقتصادی قرار دارد.


دفعات مشاهده: 5886 بار   |   دفعات چاپ: 1205 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 89 بار   |   0 نظر

متن کامل مقاله‌های 10 شماره از فصلنامه علمی- پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه بارگذاری شد.

در جهت غنی سازی محتوای وب‌سابت فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه متن کامل مقاله‌های 10 شماره دیگر از این نشریه به آرشیو الکترونیک فصلنامه افزوده شد. دسترسی به این مقاله‌ها برای عموم کاربران وب‌سایت این نشریه رایگان بوده و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به بخش آرشیو مقالات متن کامل مقاله‌های موردنظر خود را در قالب pdf دریافت نمایند.

فهرست شماره‌های افزوده شده به آرشیو الکترونیک فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه به قرار زیر است:

دوره 24- شماره 1 (بهار 1390- شماره 75)

دوره 23- شماره 1 (بهار و تابستان 1389- شماره 73)

دوره 13- شماره 3 و 4 (پاییز و زمستان 1378- شماره 45 و 46)

دوره 13- شماره 1 (بهار 1378- شماره 43)

دوره 12- شماره 3 و 4 (پاییز و زمستان 1377- شماره 41 و 42)

دوره 12- شماره 2 (تابستان 1377- شماره 40)

دوره 12- شماره 1 (زمستان 1377- شماره 39)

دوره 11- شماره 3 (پاییز 1376- شماره 38)

دوره 11- شماره 2 (تابستان 1376- شماره 37)

دوره 11- شماره 1 (بهار 1376- شماره 36)

دوره 10- شماره 4 (زمستان 1375- شماره 35)


دفعات مشاهده: 6986 بار   |   دفعات چاپ: 1146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 109 بار   |   0 نظر

مقاله‌های جدید در وب‌سایت فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

 

  در جهت غنی­سازی محتوای وب­سایت فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه متن کامل مقاله­های 10 شماره دیگر از این نشریه به آرشیو الکترونیک فصلنامه افزوده شد. دسترسی به این مقاله­ها برای عموم کاربران وب­سایت این نشریه رایگان بوده و علاقه­مندان می­توانند با مراجعه به بخش آرشیو مقالات متن کامل مقاله­های مورد نظر خود را در قالب pdf دریافت نمایند.

  فهرست شماره­های افزوده شده به آرشیو الکترونیک فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه به قرار زیر است:

  دوره 18- شماره 4 (تابستان 1383- شماره 62)

  دوره 17- شماره 2 و 3 (تابستان و پاییز 1382- شماره 60 و 61)

  دوره 15- شماره 3 و 4 (پاییز و زمستان 1380- شماره 53 و 54)

  دوره 15- شماره 2 (تابستان 1380- شماره 52)

  دوره 14- شماره 4 (زمستان 1379- شماره 50)

  دوره 14 - شماره 2 و 3 (تابستان و پاییز 1379- شماره 48 و 49)

  دوره 14 - شماره 1 (بهار 1379- شماره 47)

 


دفعات مشاهده: 7132 بار   |   دفعات چاپ: 1195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 143 بار   |   0 نظر

متن کامل مقاله­های 10 شماره دیگر فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه در وب­سایت این نشریه بارگذاری شد.

در جهت غنی سازی محتوای وب سایت فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه متن کامل مقاله های 10 شماره دیگر از این نشریه به آرشیو الکترونیک فصلنامه افزوده شد. دسترسی به این مقاله ها برای عموم کاربران وب سایت این نشریه رایگان بوده و علاقه مندان می توانند با مراجعه به بخش آرشیو مقالات متن کامل مقاله های مورد نظر خود را در قالب pdf دریافت نمایند.

فهرست شماره های افزوده شده به آرشیو الکترونیک فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه به قرار زیر است:

دوره 18- شماره 4 (تابستان 1383- شماره 62)

دوره 17- شماره 2 و 3 (تابستان و پاییز 1382- شماره 60 و 61)

دوره 15- شماره 3 و 4 (پاییز و زمستان 1380- شماره 53 و 54)

دوره 15- شماره 2 (تابستان 1380- شماره 52)

دوره 14- شماره 4 (زمستان 1379- شماره 50)

دوره 14 - شماره 2 و 3 (تابستان و پاییز 1379- شماره 48 و 49)

دوره 14 - شماره 1 (بهار 1379- شماره 47)

نشانی وب سایت فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه: http://www.jmdp.ir


دفعات مشاهده: 5848 بار   |   دفعات چاپ: 1125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 114 بار   |   0 نظر

مقاله های جدید در وب سایت فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

با ارج نهادن به خواست کاربران وب سایت فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه متن کامل مقاله‌های شماره‌های دیگری از این نشریه به آرشیو الکترونیک فصلنامه افزوده شد. دسترسی به این مقاله‌ها برای عموم کاربران وب سایت این نشریه رایگان بوده و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به بخش آرشیو مقالات متن کامل مقاله‌های موردنظر خود را در قالب pdf دریافت نمایند.

فهرست شماره‌های افزوده شده به آرشیو الکترونیک فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه به قرار زیر است:

دوره 7- شماره 5 (دی و بهمن 1381- شماره 77)

دوره 7- شماره 3 (شهریور و مهر 1381- شماره 75)

دوره 7- شماره 2 (تیر و مرداد 1381- شماره 74)

دوره 7- شماره 1 (اردیبهشت و خرداد 1381- شماره 73)

دوره 5- شماره 10 و 11 (بهمن و اسفند 1379- شماره 58 و 59)

دوره 5- شماره 4 و 5 (مرداد و شهریور 1379- شماره 52 و 53)

دوره 5- شماره 1 و 2 (اردیبهشت و خرداد 1379- شماره 49 و 50)

دوره 3- شماره 10 و 11 (بهمن و اسفند 1377- شماره 34 و 35)

نشانی وب سایت فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه                        http://www.jpbud.ir


دفعات مشاهده: 7709 بار   |   دفعات چاپ: 1208 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 90 بار   |   0 نظر

به روزرسانی آرشیو الکترونیک فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

در پاسخ به نیاز اطلاعاتی جامعه مخاطب متن کامل مقاله‌های 10 شماره دیگر فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه به آرشیو الکترونیک این فصلنامه افزوده شد. دسترسی به این مقاله‌ها برای عموم کاربران وب‌سایت این نشریه رایگان بوده و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به بخش آرشیو مقالات متن کامل مقاله‌های موردنظر خود را در قالب pdf دریافت نمایند.

فهرست شماره‌های افزوده شده به آرشیو الکترونیک فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه به قرار زیر است:

دوره 7- شماره 6 (اردیبهشت و خرداد 1382- شماره 79)

دوره 8- شماره 3 (آبان و آذر 1382- شماره 82)

دوره 9- شماره 5 (آذر و دی 1383- شماره 88)

دوره 9- شماره 6 (بهمن و اسفند 1383- شماره 89)

دوره 10- شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1384- شماره 90)

دوره 10- شماره 2 (خرداد و تیر 1384- شماره 91)

دوره 10- شماره 3 (شهریور 1384- شماره 92)

دوره 10- شماره 6 (بهمن و اسفند 1384- شماره 95)

دوره 11- شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1385- شماره 96)

دوره 11- شماره 2 (خرداد و تیر 1385- شماره 97)

نشانی وب سایت فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه:      http://www.jpbud.ir/


دفعات مشاهده: 6219 بار   |   دفعات چاپ: 1135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 83 بار   |   0 نظر

مقاله‌های مجلد 66-65 فرایند مدیریت و توسعه در وب سایت این نشریه

مقاله‌های مجلد 66-65 فرایند مدیریت و توسعه در وب سایت این نشریه

در پی به‌روزرسانی آرشیو فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه متن کامل مقاله‌های مجلد 66 و 65 فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه به آرشیو الکترونیک این فصلنامه افزوده شد. علاقمندان جهت مشاهده فهرست مندرجات این مجلد و دریافت متن کامل مقاله‌های موردنظر در قالب pdf می‌توانند به بخش آرشیو مقالات در وب سایت فصلنامه مراجعه نمایند.


دفعات مشاهده: 3291 بار   |   دفعات چاپ: 834 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 91 بار   |   0 نظر

به روز رسانی آرشیو فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

به روز رسانی آرشیو فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

متن کامل مقاله‌های شماره 67 فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه به آرشیو الکترونیک این فصلنامه افزوده شده. علاقمندان جهت مشاهده فهرست مندرجات این شماره و دریافت مقاله‌های موردنظر می‌توانند به بخش آرشیو مقالات در وب سایت فصلنامه مراجعه نمایند.


دفعات مشاهده: 3238 بار   |   دفعات چاپ: 893 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 92 بار   |   0 نظر

بارگذاری مقاله‌های مجلد 64-63 در وب سایت

بارگذاری مقاله‌های مجلد 64-63 در وب سایت

در راستای تکمیل آرشیو فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه متن کامل مقاله‌های شماره‌های 64-63 در وب سایت این فصلنامه بارگذاری شد.

علاقمندان جهت مشاهده فهرست مندرجات این شماره و دریافت مقاله‌های موردنظر می‌توانند به بخش آرشیو مقالات در وب سایت فصلنامه مراجعه نمایند.


دفعات مشاهده: 3346 بار   |   دفعات چاپ: 869 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 104 بار   |   0 نظر

بارگذاری مقاله‌های شماره 108 در وب سایت فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه

بارگذاری مقاله‌های شماره 108 در وب سایت فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه

در راستای تکمیل آرشیو فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه متن کامل مقاله‌های شماره 108 در وب سایت این فصلنامه بارگذاری شد. علاقمندان جهت مشاهده فهرست مندرجات این شماره و دریافت مقاله‌های موردنظر می‌توانند به بخش آرشیو مقالات در وب سایت فصلنامه مراجعه نمایند.

نشانی وب سایت فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه:               http://www.jpbud.ir


دفعات مشاهده: 3430 بار   |   دفعات چاپ: 962 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 94 بار   |   0 نظر

تغییر عنوان فصلنامه برنامه و بودجه

  تغییر عنوان فصلنامه برنامه و بودجه

  در پی اعطای اعتبار علمی – پژوهشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره­ای جدید از انتشار فصلنامه برنامه و بودجه آغاز شد. همزمان با این تحول عنوان این نشریه به فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه تغییر یافت.

مشترکین محترم این نشریه را از شماره 112 با عنوان برنامه­ریزی و بودجه دریافت خواهند کرد. همچنین علاقه­مندان می­توانند اطلاعات مربوط به نحوه اشتراک نشریه را از بخش ثبت­نام و اشتراک وب­سایت فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 4242 بار   |   دفعات چاپ: 994 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 95 بار   |   0 نظر

اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به نشریه برنامه ریزی و بودجه

اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به نشریه برنامه و بودجه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 159109 مورخ 17/8/1390 به نشریه برنامه و بودجه اعتبار علمی - پژوهشی اعطا نمود. همچنین در این نامه از فعالیت ها ی انجام گرفته در انتشار این نشریه علمی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی پژوهشگران و جامعه مخاطب قدردانی به عمل آمد.


دفعات مشاهده: 3986 بار   |   دفعات چاپ: 1009 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 99 بار   |   0 نظر

راه‌اندازی پایگاه جدید

AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .


دفعات مشاهده: 3938 بار   |   دفعات چاپ: 987 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 135 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb