هیأت تحریریه نشریه

 | تاریخ ارسال: 1397/3/29 | 

مدیر مسئول 

دکتر عادل آذر

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک: azaramodares.ac.ir
ORCID:۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۱۲۳-۷۵۷۹

سردبیر نشریه:
 

دکتر فرج اله رهنورد آهن
استاد گروه مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
پست الکترونیک: frahnavardimps.ac.ir

ORCID:۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۹۶۱-۵۰۳۷


هیأت تحریریه بر اساس حروف الفبا:
 

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین/صفحه شخصی آقای دکتر سید مهدی الوانی دکتر سید مهدی الوانی
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 
پست الکترونیک: alvaniqiau.ac.ir
معلم مهابادی، استاد نمونه کشوری شد دکتر سلیمان ایرانزاده
استاد دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
پست الکترونیک: iranzadehiaut.ac.ir

ORCID:۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۱۹۰-۰۱۱۵
دکتر عبدالحمید شمس
دانشیار گروه مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
پست الکترونیک: a.shamsimps.ac.ir

ORCID:۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۰۶۲-۳۱۵۲
دکترحبیب اله طاهرپور کلانتری
دانشیار گروه مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
پست الکترونیک:
h.taherpourimps.ac.ir
ORCID:۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۸۶۱-۶۴۴۱
رزومه علمی آقای اکبر عالم تبریز - صفحه اختصاصی دکتر اکبر عالم تبریز
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیک: a-tabrizsbu.ac.ir       
مسوولین باید خود را با سند چشم انداز کشور هماهنگ کنند - ایرنا دکتر غلامرضا معمارزاده
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیک: Gmemargmail.com

ORCID:۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۸۰۰-۰۱۴۹
اعضای هیأت علمی - دانشکده مدیریت دکتر عباس منوریان
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پست الکترونیک: amonavarut.ac.ir

ORCID:۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۹۵۱-۴۶۷۳
رضا واعظی: قدرتمندانه عمل کردن و هوشمندانه تصمیم گرفتن، نیاز اصلی مردم در  شرایط بحران کنونی است - عطنا دکتر رضا واعظی
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیک: 
theory.managementyahoo.com

ORCID:۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۶۲۵-۹۹۶۹ 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 7495 بار   |   دفعات چاپ: 672 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر