فرایند مدیریت و توسعه- اهداف و چشم انداز
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
        فصلنامه "فرایند مدیریت و توسعه" با انتشار مقاله های علمی و تخصصی در زمینه مدیریت و توسعه با استفاده از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب نظر رشته مدیریت و گرایش های ذیربط، اهداف زیر را دنبال می کند:‌
  • ارتقا و توسعه فرهنگ مدیریت و جهت دهی ذهنی برای توسعه کشور
  • در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان، مدیران و مسئولان کشور
  • نشر شیوه های مدیریت با دیدگاه اسلامی و بومی
  • ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف سازمانها و موسسات دولتی و علمی کشور
  • ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه های نو در مدیریت و توسعه از طریق نشر آثار مکتوب استادان، صاحب نظران و محققان
  • انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح بین المللی
  • ایجاد زمینه برای آینده اندیشی توسعه کشور
  • انتشار نتایج تحقیقات و بررسی ها درباره موضوع های مدیریت و توسعه

 

نشانی مطلب در وبگاه فرایند مدیریت و توسعه:
http://jmdp.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب