فرایند مدیریت و توسعه- اخبار
متن کامل مقاله­های 10 شماره دیگر فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه در وب­سایت این نشریه بارگذاری شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در جهت غنی سازی محتوای وب سایت فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه متن کامل مقاله های 10 شماره دیگر از این نشریه به آرشیو الکترونیک فصلنامه افزوده شد. دسترسی به این مقاله ها برای عموم کاربران وب سایت این نشریه رایگان بوده و علاقه مندان می توانند با مراجعه به بخش آرشیو مقالات متن کامل مقاله های مورد نظر خود را در قالب pdf دریافت نمایند.

فهرست شماره های افزوده شده به آرشیو الکترونیک فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه به قرار زیر است:

دوره 18- شماره 4 (تابستان 1383- شماره 62)

دوره 17- شماره 2 و 3 (تابستان و پاییز 1382- شماره 60 و 61)

دوره 15- شماره 3 و 4 (پاییز و زمستان 1380- شماره 53 و 54)

دوره 15- شماره 2 (تابستان 1380- شماره 52)

دوره 14- شماره 4 (زمستان 1379- شماره 50)

دوره 14 - شماره 2 و 3 (تابستان و پاییز 1379- شماره 48 و 49)

دوره 14 - شماره 1 (بهار 1379- شماره 47)

نشانی وب سایت فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه: http://www.jmdp.ir

نشانی مطلب در وبگاه فرایند مدیریت و توسعه:
http://jmdp.ir/find-1.43.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب