فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
نشریه های مدیریتی : نشریات تمام متن در موضوع مدیریت
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید