فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) - جمال آباد - خیابان شهید مختار عسگری - شماره 6

نشانی وب سایت موسسه:‌  http://www.imps.ac.ir

نشانی وب سایت نشریه برای ارسال مقاله:http://www.jmdp.ir

و

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه:
http://jmdp.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب