فرایند مدیریت و توسعه- اخبار
شماره 116 فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و بودجه منتشر شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/3 | 

  شماره جدید فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه حاوی 7 مقاله پژوهشی منتشر شد. این شماره که مربوط به پائیز 1391 است یکصد هفدهمین شماره این نشریه است و به زودی برای مشترکین نشریه ارسال می­شود.

  متن کامل مقاله­ها و چکیده­های این شماره را می­توانید در وب­سایت فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه به نشانی زیر مشاهده نمائید.

  www.jpbud.ir

 همچنین متن کامل بیش از 400 عنوان مقاله منتشر شده در شماره های پیشین این نشریه در آرشیو وب سایت فصلنامه برنامه ریزی و بودجه در دسترس پژوهشگران و علاقه مندان به مباحث و موضوع های اقتصادی قرار دارد.

نشانی مطلب در وبگاه فرایند مدیریت و توسعه:
http://jmdp.ir/find.php?item=1.43.32.fa
برگشت به اصل مطلب