دوره 22، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1388 )                   دوره22 شماره 3 و 4 صفحات 3-26 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
چکیده:   (277 مشاهده)
ارزشیابی عملکرد کارکنان، یکی از ابزارهای مدیریت در ایران است. ادراک کارکنان از عدالت در ارزشیابی عملکرد، به‌عنوان یک عامل مهم در پذیرش و رضایت کارکنان از ارزشیابی عملکرد، در پژوهش‌های اخیر، مورد مطالعه قرار گرفته شده است. هدف این پژوهش، تبیین ارتباط ادراک کارکنان از عدالت و رضایت از ارزشیابی عملکرد است. این پژوهش، میدانی، توصیفی، کاربردی و همبستگی است. جامعه آماری، شامل همه کارکنان رسمی و پیمانی در یک سازمان دولتی است. در این پژوهش از پرسش‌نامه والش شامل 79 پرسش استفاده شده است. با تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب گشتاوری پیرسون، مشخص گردید: به استثنای عنصر تعیین انتظارات عملکرد با عنصر واکنش به آخرین درجه‌بندی عملکرد، میان عناصر عدالت سیستمی با عناصر رضایت کارکنان از نظام ارزشیابی عملکرد ارتباطی مثبت وجود دارد. همچنین، میان همه عناصر عدالت شکلی با همه عناصر رضایت کارکنان از نظام ارزشیابی عملکرد، ارتباطی مثبت وجود دارد. همچنین، به استثنای تعیین عدالت میان فردی کل با واکنش به نظام ارزشیابی از عناصر رضایت کارکنان، میان باقی عناصر عدالت میان‌فردی با عناصر رضایت کارکنان از نظام ارزشیابی عملکرد ارتباط مثبت وجود دارد. سرانجام، میان همه عناصر عدالت اطلاعاتی با همه عناصر رضایت کارکنان از نظام ارزشیابی عملکرد ارتباط مثبت وجود دارد.
متن کامل [PDF 599 kb]   (61 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۸/۵