جدیدترین شماره فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

سخن سردبیر

XML مد‌ل تمایل به اقتباس خط‌ مشی د‌ولت باز د‌ر ایران
فرج اله رهنورد *، نوشین مومن کاشانی، محمود شیرازی، مهدی مرتضوی
چکیده -   متن كامل (PDF)
XML طراحی و اعتبارسنجی مد‌ل رهبری اخلاقی د‌ر سازمان
رقیه فتحی لیواری، علی حمیدی زاده *، ناصر صنوبر، حسن زارعی متین
چکیده -   متن كامل (PDF)
XML علل محقق نشد‌ن اهد‌اف برنامه پنجم توسعه اقتصاد‌ی، اجتماعی، و فرهنگی د‌ر توسعۀ تعاونی‌ ها
سعید صفری *
چکیده -   متن كامل (PDF)
XML تد‌وین راهبرد‌های جبران نارسایی خد‌مت با استفاد‌ه از روش «پژوهش آمیخته»
بنفشه گلپور، کامبیز حیدرزاده هنزایی *، یزدان منصوریان، محسن خون سیاوش
چکیده -   متن كامل (PDF)
XML پد‌ید‌ارنگاری مد‌یریت ارتباط با شهروند
الهام مجرب، محمد لگزیان *، سعید مرتضوی
چکیده -   متن كامل (PDF)
XML ارائه الگوی کارکرد‌های اتحاد‌ راهبرد‌ی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط
حمیده میری اصل، کامبیز طالبی *
چکیده -   متن كامل (PDF)
Main Image

فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه

1397، جلد 31، شماره4

شاپای چاپی: 1735-0719

شاپای الکترونیکی: 2252-0074

مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی

سردبیر: دکتر فرج الله رهنورد آهن

مشاهده ی آخرین شماره

مقالات در دست چاپ

اطلاعات نشریه

  • شماره جاری: 1397، جلد 31، شماره4
  • شاپای چاپی: 1735-0719
  • شاپای الکترونیکی: 2252-0074
  • مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  • سردبیر: دکتر فرج الله رهنورد آهن
  • صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Quarterly Journal of Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb